អំពីខ្ញុំ

ខ្ញុំឈ្មោះ អ៊ឹង ចំរើន (Ung Chamroeun)។ ខ្ញុំមានទីកំណើតនៅភូមិក្រឡាញ់ ឃុំក្រឡាញ់ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប។

 

 

Advertisements