រកឃើញ WordPress ខ្ញុំវិញហើយ!

roub

៤ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបានទុក ប្លក់ roubroum.wordpress ចោល ។ តាមពិតទៅ ខ្ញុំបានបង្កើតប្លក់នេះឡើង ដើម្បីសរសេររៀបរាប់ទាក់ទងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញ ជួបប្រទះ ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំមានប្លក់មួយទៀត ឈ្មោះ football-roubrom.blogspot.com ដែលតម្រូវឲ្យមានការមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចុះផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីបាល់ទាត់កម្ពុជា ជាពិសេសលទ្ធផលថ្មីៗ ចន្លោះពីឆ្នាំ២០០៥ដល់ឆ្នាំ២០១២។

ក្រោយមក ខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយប្លក់ football-roubrom.blogspot.com ដែលនៅកាលណោះ ខ្ញុំប្រើម៉ូឌឹមរបស់ក្រុមហ៊ុន Metfone ហើយក្រុមហ៊ុនបានបិទមិនឲ្យដំណើរការលើ blogspot បន្ទាប់ពីមានប្លក់មួយឈ្មោះ ki-media.blogspot.com បានចុះផ្សាយព័ត៌មានរសើបៗទាក់ទងនឹងនយោបាយ។ ខ្ញុំបានដូរពី blogspot.com ទៅជា co.cc [football-roubrom.co.cc]។

ជាមួយដូម៉ែន co.cc ខ្ញុំអាចបន្តអាប់ដេតព័ត៌មានបាល់ទាត់ត្រឹមរយៈពេល២ ទៅ៣ខែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់មក ខ្ញុំលែងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ប្លក់បាល់ទាត់សំណព្វរបស់ខ្ញុំយ៉ាងសោកស្តាយបំផុត។ ដោយសារតែការបាត់បង់នេះ ធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍អាប់ដេត roubroum.wordpress.com ពីព្រោះនឹកគិតថា វាអាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយដូចគ្នា ហើយបន្ថែមពីលើនេះ ដោយសារតែខ្ញុំមមាញឹកខ្លាំងក្នុងតួនាទីជា ការីនិពន្ធព័ត៌មានកីឡានៅកាសែតភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ និងបន្តធ្វើការក្រៅម៉ោងក្នុងការយកព័ត៌មានតុលាការ [Delit & Denis] ប្រចាំសប្តាហ៍ឲ្យកាសែតបារាំង Cambodge Soir [ដែលខ្ញុំផ្តើមអាជីពជាអ្នកយកព័ត៌មានពីឆ្នាំ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ២០០៩]។

ពេលនេះ ទោះបីជាមមាញឹកខ្លាំងនៅសារព័ត៌មានថ្មីៗ ក៏ដោយ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកពេលវេលាដើម្បីសរសេរនៅលើប្លក់នេះផងដែរ ទាក់ទងនឹងអ្វីៗដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះ និងគិត។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s