ពីព្រោះ​តែ​ក្រពះ

ក្តី​ស្រមៃ​របស់​បុរស​ម្នាក់​ក្នុង​ការ​​ធ្វើ​អន្តោ​ប្រវេសន៍​ទៅ​ស្រុក​បារាំង បាន​រង​បរាជ័យ។ គាត់​បាន​បញ្ចូល​ខ្លួន​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​មួយ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​តាម​ម៉ាស៊ីន​ស្កែននៅ​ព្រលាន​យន្តហោះ៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s