…. ​អីក៏……យ៉ាងនេះ‌‌!!!

អាក្រក់អីក៏​អាក្រក់​យ៉ាងនេះ!!! យ៉ាប់អីក៏​យ៉ាប់នេះ!!! ស្អាតអីក៏​ស្អាតយ៉ាងនេះ!!! ក្រអីក៏​ក្រយ៉ាងនេះ!!! ឃ្លាតម្អូញ ឃ្លាបង្អាប់ ឃ្លាសរសើរ….​ អីក៏…យ៉ាងនេះ កំពុង​ក្លាយ​ជា​ឃ្លា​ដ៏ពេញនិយម​បំផុត​សម្រាប់​យុវជន​ខ្មែរនា​ពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ។

តាម​ពិត​ ឃ្លា​នេះមិន​មាន​ន័យ​​ដែល​ពិបាកយល់​ឡើយ វាសំដៅ​ទៅលើន័យ​ចំ​ៗ។ ខ្ញុំ​អាច​និយាយ​បាន​ថា ការ​និយាយ​ឃ្លា​នេះដោយ​បង្អូស​សំឡេង​យ៉ាង​វែង បាន​​​​ចេញ​ពី​មាត់​របស់​ក្រុម​តារាកំប្លែង «នាយ ពែកមី» នៅ​បណ្តាញ​ទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិន។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s