សូមវិញ្ញាណខ័ន​បង​ រាជ សម្បត្តិ ឈានទៅ​កាន់​សុគតិភព

សពរបស់គាត់នឹង​ត្រូវបូជា នៅថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង១៤:០៥ នាទី នៅវត្តគិរីវង្គត់។

Advertisements

One thought on “សូមវិញ្ញាណខ័ន​បង​ រាជ សម្បត្តិ ឈានទៅ​កាន់​សុគតិភព

  1. Hi I was luck to look for your theme in yahoo, your Topics is impressive, I learn a lot in your Topics really thanks very much, btw the theme of you blog is really wonderful, where can find it my blogkhmer79.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s