វែបសាយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ ពលរដ្ឋខ្មែរ រយៈពេលចុងក្រោយនេះ

វែបសាយពេញនិយមចំនួន១០០ ត្រូវបាន Alexa (the web information campany) កំណត់ថាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលច្រើនជាងគេ សម្រាប់រយៈពេលចុងក្រោយនេះ=

1. Google
2. yahoo.com
3. google.com.kh
4. blogger.com

5. Hi5
6. Facebook
7. YouTube
8. Everyday.com.kh
9. Windows Live
10. Wikipedia

11. Microsoft Network (MSN)
12. Microsoft Corporation
13. Kohsantepheapdaily.com.kh
14. RapidShare
15. WordPress.com
16. Bong Thom
17. Tagged
18. Rapidzone.info
19. Cm.com.kh
20. Pelprek.com
21. Titook.net
22. Flickr
23. Double Click
24. Radio Free Asia
25. BBC Newsline Ticker
26. Bp.blogspot.com
27. GSM Arena
28. IsoHunt
29. Hangmeasmp3.blogspot.com
30. Ki-media.blogspot.com
31. Khmer.ws
32. Jx.com.kh
33. Google UK
34. Tube8.com
35. Cambodia Yellow Pages
36. Khmer440.com
37. EBay
38. Live Score
39. SourceForge
40. Adultblog-sex.com
41. Symantec
42. Hakse.com.kh
43. Cambodia-jobs.com
44. Easy Share
45. Myspace
46. VnExpress
47. Alivedownload.com
48. Don-kong.com
49. Photobucket.com
50. Adobe
51. UsingEnglish.com English Language Learning (ESL)
52. kriyayoga.com
53. Google.fr
54. About.com
55. Pattaya-live.com
56. Google.co.th
57. Intrepid Travel
58. Youporn.com
59. The Internet Movie Database (imdb.com)
60. Cambodiawebs.com
61. Soccerstand.com
62. CNN – Cable News Network
63. CNET Download.com
64. SPBO
65. Google.com.vn
66. Sihanoukvilleonline.com
67. Khmer2u.com
68. Mpmag.com.kh
69. Mediakh.com
70. Adultblogresources.com
71. Amazon.com
72. Paypopup.com
73. Zing.vn
74. Apple Computer, Inc.
75. Thumblogger,
76. Notremanou.net
77. Thailandtip.de
78. Vmn.net
79. Isoftwarereviews.com
80. 777-Partner
81. AWM-Fightclub
82. kapook.com
83. Chamness.info
84. Rxcash.biz
85. EzineArticles.com
86. Khmerwebs.com
87. Forumw.org
88. CNET.com
89. Hsbc.com.hk
90. manager.co.th
91. Pornhub.com
92. Softpedia.com
93. 4shared
94. Freewordpressthemes.me
95. BrotherSoft
96. Rxaff.com
97. The Star Online
98. Woerterbuch.info
99. Nonintercettabile.net
100. Dotsis.com

ចុច នៅទីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានពិស្តា

Advertisements

5 thoughts on “វែបសាយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ ពលរដ្ឋខ្មែរ រយៈពេលចុងក្រោយនេះ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s