ពុកអើយ

ពុកអើយសូមលោកកុំតូចចិត្ត

ទោះយើងក្រពិតមិនជាថ្វី

 

លោកមានគុណណាស់លើសអ្វីៗ

នាមកូនប្រុសស្រីមិនប្រកាន់

ពុកអើយវាសនាបានកំណត់

ប្រៃល្វីងជូរចត់ឥតក្របខ័ណ្ឌ

 

អ្នកខ្លះគេមានព្រោះត្រូវប៉ាន

ដីគ្រប់ខេត្តខណ្ឌឡើងតម្លៃ

ពុកអើយអ្នកខ្លះលួចកិបកេង

គ្មានគិតគេឯងទេម្ចាស់ថ្លៃ

 

អោយតែបានលុយឥតសំចៃ

គេអស់ជើងដៃខ្លួនរកស្រួល

ពុកអើយកូនដឹងលោកចង់បាន

ឱ្យបុត្រគ្រប់ប្រាណមានទំនួល

 

ដឹងខុសដឹងត្រូវឥតប្រែប្រួល

រស់នៅស្រួលបួលក្នុងសង្គម

ពុកអើយម៉ូតូវីឡាឡាន

មិនអាចប្រៀបបានទ្រព្យឧត្តម

 

មានតែវិជ្ជាសែនសក្តិសម

 

ពុកផ្តល់ឱ្យខ្ញុំថេរយូរលង់

 

 

ដោយ អ៊ឹង ចំរើន

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s